ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Εξετάζεται εναλλακτικά η ύπαρξη:

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας, έρευνας ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10 %
20 %
40 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %
  • α)μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
  • β)ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αναφορικά με τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, αυτοτελώς είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

Η ποσόστωση του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης επί του προϋπολογισμού του ΕΣ ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%