ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Επενδύστε στο
μέλλον

  1. Πράσινη Μετάβαση
  2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  3. Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη
  4. Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
    εξαγορών και συγχωνεύσεων
  5. Εξωστρέφεια
Μάθετε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επενδυτικά Σχέδια

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας

Μάθετε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες

Η άριστη εξυπηρέτησή σας είναι προτεραιότητά μας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος